LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Biệt Thự và Khách Sạn Biển Đông Phương
Đường Trường Sa - Quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng
Tel: +84 2363 936 968
Email: info@orientalseadanang.com
 

Quan hệ cổ đông » Điều lệ hoạt động

ĐIỀU LỆ MỚI


Xem chi tiết điều lệ mới tại đây Điều lệ mới